Från och med 2019 höjs gränsen för gratis tandvård för unga. Fram till och med det år man fyller 23 kommer det att vara helt gratis att gå till tandläkaren. Tidigare var åldersgränsen 19 år, men den har höjts successivt.

Syftet med att höja gränsen för gratis tandvård för unga är att förmå fler att hålla kontakten med sin tandläkare. Man har märkt att många unga vuxna annars lätt kommer bort från rutinen att gå till tandläkaren.

Vid 19 års ålder är det få unga som har skaffat sig ett fast jobb och en riktig inkomst. Den extra utgift som det då innebär att gå till tandläkaren kan kännas onödig. Vid 23 års ålder har de flesta unga vuxna hittat en anställning och kan försörja sig. Genom att höja gränsen ökar man chansen att unga behåller rutinen att gå till tandläkaren in i vuxenlivet.

Risk för långa köer till tandläkaren?

En fråga som dykt upp är att den höjda gränsen kan leda till längre väntetid för att komma till tandläkaren. Det är inte säkert att det blir så. Dels innebär inte regelbundna besök att man blir kallad varje år – för personer med god tandhälsa är det 24 månader som gäller. Förebyggande tandvård minskar också behovet av större ingrepp senare i livet.

Gratis tandvård för fler unga