Högre priser i tandvården

Från och med 15 januari är det högre priser som gäller för tandvård enligt den så kallade referensprislistan. Denna lista sammanställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TVL). Syftet med listan är att kunna beräkna hur stor del av tandvårdskostnaden som staten ska betala vid en behandling.

Sverige har haft fri prissättning hos tandläkare sedan 1999. När tandvården avreglerades höjdes de faktiska priserna hos tandläkarna med 25 procent på ett enda år. Tandläkarna behöver inte följa referensprislistan om de inte vill. Istället används listan för att beräkna högkostnadsskyddet. Om en patient går till en tandläkare som tar ut ett högre pris för en behandling än vad som anges i referensprislistan ersätter inte staten mer än det belopp som anges på listan. Mellanskillnaden får patienten själv betala. En patient som väljer behandling hos en tandläkare som har ett lägre pris än vad som anges i listan får bara ersättning för det faktiska beloppet, inte vad som står i referensprislistan.

Inga enorma prishöjningar

Det är inga enorma höjningar som görs i referensprislistan för tandläkare. Till exempel höjs priset för att dra ut en tand från 1 005 kronor till 1 025 kronor. För en tandläkarundersökning blir det nya priset 845 kronor istället för dagens 830 kronor. Under 2019 lanseras en webbsida för att jämföra olika priser inom tandvården.

Högre priser inom tandvården