Ny härdplast kan ge färre tandfyllningar

Forskare på KTH i Stockholm har uppfunnit ett nytt slags fyllnadsmaterial som kan komma att revolutionera tandvården. Det handlar om en ny slags härdplast som är bättre än den plast som idag används för tandfyllnader.

Många onödiga tandlagningar

Tandvården behandlar varje år mängder av svenskar som fått hål i tänderna. Bara under 2017 lagades mer än 1,5 miljoner tänder. Problemet är att det inte bara handlar om hål i tänderna. Många tandlagningar måste göras när fyllnadsmaterialet från en tidigare lagning går sönder. Det fyllnadsmaterial som idag används stelnar aldrig helt och hållet. Materialet krymper istället och det uppstår en spricka där karies kan bildas. Dessutom är dagens fyllnadsmaterial giftigt och känsligt för fukt innan det härdats.

Framtidens tandfyllningar

Forskarna vid KTH har tagit fram en ny slags härdplast som inte har de brister som dagens material har. Det nya materialet har 160 procent större bindningsstyrka. Därför kan det komma att bli många färre tandfyllnadslossningar, vilket naturligtvis innebär färre tandläkarbesök. Det kan i sin tur leda till att belastningen på tandvården minskar. En annan positiv fördel med det nya materialet är att det inte är giftigt.

Det är för tidigt att dra några slutsatser utifall det nya materialet kommer att börja användas i tandvården och i sådana fall när. Det nya tandfyllnadsmaterialet verkar lovande men för att se om det verkligen fungerar i verkligheten behöver det testas först.

Ny härdplast kan ge färre tandfyllningar