Portugisiska tandläkare till Sverige

Det råder tandläkarbrist på de flesta håll i Sverige. Därför har Folktandvården dragit igång en kampanj för att locka fler tandläkare till Sverige.

Först ut är ett samarbete med en tandläkarhögskola i Lissabon i Portugal. För att utländska tandläkare enklare ska kunna jobba i Sverige underlättar det om tandläkarutbildningen i samarbetslandet liknar den svenska. Portugals femåriga tandläkarutbildning motsvarar den svenska.

Genom samarbetet i Portugal kommer svenska professorer att kunna föreläsa i Lissabon. De portugisiska studenterna i sin tur kommer att erbjudas att få göra sina examensarbeten eller forska i Sverige. Detta kan bli inkörningsporten för ett framtida arbete i Sverige.

Många tandläkare i Portugal

Det bor ungefär lika många människor i Portugal som i Sverige. Detta till trots utbildas det dubbelt så många portugisiska tandläkare jämfört med svenska varje år. Medan det råder tandläkarbrist i Sverige är det svårt för tandläkare i Portugal att hitta jobb.

Därför är det ett win-win-läge. Sverige kan i dagsläget inte klara av trycket inom tandvården utan att ta hjälp av utländsk arbetskraft. För tandläkare i Portugal och andra länder innebär det en möjlighet att hitta jobb och få en högre lön än vad som erbjuds på hemmaplan.

Portugisiska tandläkare till Sverige