Tandläkarbrist i Sverige – speciellt på mindre orter

Det väntas bli brist på tandläkare i Sverige de närmsta tre åren. Det kan komma att bli mycket svårare att få en tid jämfört med hur det varit hittills. Orsaken är att många tandläkare kommer att gå i pension.

Det har gjorts beräkningar på att cirka 8 000 tandläkare kommer att gå i pension i Sverige fram till 2024. Under samma period är det många färre tandläkare än så som kommer att utexamineras från Sveriges högskolor och universitet.

Störst tandläkarbrist på mindre orter

Än så länge har tandläkarbristen inte märkts av särskilt mycket i storstäderna. Värre är det på mindre orter och på landsbygden. Ett exempel är region Norrbotten. Där meddelar man att man lätt skulle kunna anställa 20 tandläkare på en gång.

När det råder brist på tandläkare händer det ofta att man får en tid hos en tandhygienist istället. För vanliga rutinkontroller duger det bra, men för den som behöver särskild tandvård innebär det längre väntetid. På många tandläkarmottagningar är det tandsköterskorna som gör undersökningen och tar röntgenbilder. Tandläkaren går istället runt och kontrollerar resultatet. Tandläkaren blir då mer som en slags coach som leder arbetet på tandläkarmottagningen.

Tandläkarbrist i Sverige – speciellt på mindre orter